7 الی 21
05138511361

لیست آزمایشها

  • ۹ تیر ۱۳۹۹
  • نویسنده

Acid phosphatase (total) ADA Fluid ADA serum Albumin Aldolase Alkaline Phosphatase Amylase serum Apolipoprotein A1 Apolipoprotein B Arylsulphatase A Acetylcholine Receptor AC Alpha 1 anti Trypsin Alpha-Gliadin –(IgA) Alpha-Gliadin IgG AMA ANA (I.F) ANA(IF) ANCA Anti Aquaporin-4(NMO Ab) Anti Bordetella Ab Anti Cardiolipin Ab(IgG) Anti Cardiolipin Ab (IgM) Anti Centromer Ab(Cenp B) Anti Citrulinated Peptide […]

بیشتر بخوانید

خدمات ژنتیک

  • ۹ تیر ۱۳۹۹
  • نویسنده

خدمات ژنتیک آزمایشگاه ما ارایه خدمات مشاوره ای ژنتیک (حضوری، تلفنی و اینترنتی) ارایه خدمات تشخیصی آزمایشگاهی ژنتیک مولکولی و سیتوژنتیک (ساده، مولکولی و پیشرفته) ارایه خدمات تشخیصی سونوگرافی سه ماهه اول و دوم بارداری جهت شناسایی ناهنجاری­های مادرزادی جنین ارایه خدمات تشخیصی اکوکاردیوگرافی جنین و شناسایی بیماری­های مادرزادی قلب جنین انجام غربالگری سه ماهه […]

بیشتر بخوانید

خدمات پاتولوژِی

  • ۹ تیر ۱۳۹۹
  • نویسنده

خدمات پاتولوژی آزمایشگاه ما این واحد آماده ارائه خدمت و پذیرش (بیمه –آزاد) مراجعین سرپایی و بیماران بستری در کلیه ساعات شبانه روز می باشد. در این بخش آزمایش های روتین، تخصصی و فوق تخصصی با بهره گیری از مدرن ترین تکنولوژی های روز دنیا، در کنار مجرب ترین متخصصان پاتولوژی و علوم آزمایشگاهی و […]

بیشتر بخوانید

خدمات کلینیکال

  • ۸ تیر ۱۳۹۹
  • نویسنده

خدمات کلینیکال آزمایشگاه ما Phlebotomy Histology Therapeutic Drug Monitoring Immunhistochemistry Drugs of Abuse Testing Immunohematology Hematology Endocrinilogy Microbilogy Mycology Clinical Chemistry Parasitoogy Biological and Environmental Testing Serology Cytology Molecular Diagnostics Cytogenetics Sjpecial Studies upon request Diagnostic testing for disorders of Amino Acid and organic acid metabolis

بیشتر بخوانید
×

دسترسی سریع