7 الی 21
05138511361

 • ۸ تیر ۱۳۹۹
 • نویسنده
 • خدمات کلینیکال آزمایشگاه ما
  • Phlebotomy
  • Histology
  • Therapeutic Drug Monitoring
  • Immunhistochemistry
  • Drugs of Abuse Testing
  • Immunohematology
  • Hematology
  • Endocrinilogy
  • Microbilogy
  • Mycology
  • Clinical Chemistry
  • Parasitoogy
  • Biological and Environmental Testing
  • Serology
  • Cytology
  • Molecular Diagnostics
  • Cytogenetics
  • Sjpecial Studies upon request
  • Diagnostic testing for disorders of Amino Acid and organic acid metabolis

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

×

دسترسی سریع